Swallow Soup - Gold Nest

Swallow Soup - Gold Nest

Swallow's Nest Soup made with Gold Nest. Pack of 6 bottles.
Premade bird nest soup. No preparation needed. Open bottle and enjoy.

Viết nhận xét của riêng bạn
Bạn đang đánh giá:Swallow Soup - Gold Nest